INDALO ®
Maak uw gebouwen gezond en duurzaam

Simuleer de binnenluchtkwaliteit in uw gebouwen in de design- en/of renovatiefase dankzij INDALO®.

Beschikbaar via

Ontwerp gezonde gebouwen

INDALO® is de enige oplossing die kan voorspellen wat de concentratie van vervuilende stoffen en viraal infectierisico in uw nieuwe of te renoveren gebouwen zullen zijn. Onze software helpt u de beste keuzes te maken tijdens het design of de renovatie van uw gebouw om zo de meest kwalitatieve binnenlucht te garanderen. 

objectif

Ontwerp of renoveer uw gebouw op een eco-verantwoorde manier

INDALO® kan u helpen de juiste materialen en ventilatiestrategie te kiezen om een gezond en ecologisch verantwoord gebouw te ontwerpen.

capteur polluants

Stel uw objectieven veilig en vergroot uw kansen de juiste certificering te behalen

Kies het beste scenario op basis van uw objectieven: de vos objectifs : onze oplossing helpt u punten te scoren voor certificeringen met binnenluchtkwaliteit (BREEAM, WELL etc) 

Promoot uw eco-ontwerpen

Dankzij de gekleurde en interactieve modellen, zet INDALO® de eco-verantwoordelijkheid van uw gebouw voorop.  Op die manier kunt u uw project ondersteunen met before/after simulaties  of simulaties met / zonder bepaalde materialen. 

INDALO

Een voorspellende technologie uniek en auteursrechtelijk beschermd

INDALO maakt gebruik van INCA-Indoor©, de enige rekenmachine die de chemische samenstelling van de binnenlucht berekent. 

De software simuleert concentraties van
– + de 900 VOS,
– Fijnstof,
– Ozon en stikstofoxide (gereguleerde verontreinigende stoffen in de buitenlucht)
– Viral load

Wij simuleren de concentratie van deze stoffen door de emissiebron, aeraulische overdracht, fotochemische interacties en interacties tussen oppervlakken en vervuilende stoffen in beschouwing te nemen. 

INDALO ® begeleidt u
in al uw designkeuzes

INDALO ® houdt rekening met de vervuilende uitstoot van materialen (wand- en vloerbekleding, lijm, schrijnwerk, enz.) en de bijkomende chemische reacties.

Identificeer en valideer de materialen die het meest geschikt zijn voor uw project en in overeenstemming met uw doelstellingen (regelgeving, certificering, enz.).

We hebben een materialendatabase met meer dan 9000 emissiefactoren. Deze database wordt voortdurend verrijkt door nauwe samenwerking met fabrikanten.

Met INDALO ® kunt u uw ventilatiestrategie kiezen, controleren en valideren (debit, werkingsmodus, filter, enz.).

Vergelijk ventilatiesystemen met enkele en dubbele luchtstroom, bestudeer de impact van buitenvervuiling op de binnenluchtkwaliteit, de efficiëntie van verschillende filters, enz.

INDALO® baseert zich ook op de buitenluchtkwaliteit om IAQ simulaties te doen. 

Voor een complete studie van uw toekomstige binnenluchtkwaliteit, kunt u vergelijkingen doen van luchtkwaliteit op basis van de localisatie van uw gebouw en de tijdsperiode.  

INDALO® geeft nauwkeurige vochtigheidsniveaus in de kamers van het toekomstige gebouw. Door deze resultaten te combineren met een berekening van de oppervlaktetemperaturen krijgen we een goede indicatie van het risico op schimmelvorming door condensatie.

Beoordeel verschillende manieren om het risico op virusoverdracht te beperken en identificeer uw optimale scenario (gebruik van een zuiveraar, filtervervanging, enz.)

Het INDALO®-model is aangepast om het lot van een virus binnen een gebouw te voorspellen. Hierdoor kan het risico op virusverspreiding in elke ruimte beoordeeld worden.

Een design- of renovatieproject ?

Ja, het bezettingsprofiel helpt met het inschatten van hoeveel emissies van vervuilende stoffen er van menselijke bezetting komen.   

Wij baseren ons op het artikel van A. Persily et L. de Jonge (2017) dat de emissies van een persoon detailleren op basis van geslacht, leeftijd en activiteit.  

In INDALO® is het mogelijk tussen twee materiaalleeftijden te kiezen : 1 maand of 1 jaar. De producten in de materialencatalogus geven de emissiewaarden na 28 dagen (1 maand in INDALO®). Deze emissiegegevens komen uit daadwerkelijke metingen gedaan in het laboratorium door de fabrikanten. Om de emissie aan te geven van materiaal van 1 jaar oud, gaan we uit van een daling van ongeveer 40% van de emissies (waarde bepaald via de verschillende aanwezige meetgegevens waar wij over beschikken) Dit laat toe om in het geval van een renovatie, te beschikken over gerecyclede materialen met minder emissies dan nieuwe materialen. 

De gegevens over de kwaliteit van de buitenlucht en het weer die in INDALO® worden gebruikt, komen uit een Europese database. Door het adres in te voeren van uw project, worden gegevens uit de database gebruikt om de buitenluchtkwaliteit (O3, NO2, PM2,5 en PM10) en het weer op de projectlocatie te voorspellen. Dankzij extrapolatie is het mogelijk om die gegevens te verkrijgen met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 km.

Buitenluchtvervuiling varieert afhankelijk van de tijd van het jaar. In de winter kan er sprake zijn van vervuiling door fijnstof, terwijl in de zomer de vervuiling door ozon of stikstofdioxide groter kan zijn. Het kan daarom de moeite waard zijn om simulaties uit te voeren over 2 verschillende periodes om de invloed van de buitenluchtkwaliteit op de vervuiling in het gebouw te bekijken.

INDALO® en INDALO® Supervision zijn beschikbaar in het Engels en het Frans.

Is uw gebouw klaar ?

Verminder de energetische impact van uw gebouw en behoudt een optimale luchtkwaliteit!