Meteen naar de inhoud

R&D

logo octopus lab

Octopus Lab et sa R&D

Octopus Lab is het resultaat van een onderzoeksproject en ontwikkelt de eerste software voor simulatie van binnenluchtkwaliteit 

Octopus Lab komt voort uit wetenschappelijk onderzoek en gebruikt INCA-Indoor© en de resultaten van onderzoeksprojecten die worden gefinancierd door het PRIMEQUAL-programma van ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) om academisch onderzoek naar binnenluchtkwaliteit te bevorderen.

Het INCA-Indoor©-model is de eerste software voor het simuleren van binnenluchtvervuiling, en kan concentraties van verontreinigende gassen en deeltjes in een ruimte simuleren door alle fysisch-chemische verschijnselen die zich daar voordoen te integreren.

INCA-Indoor© heeft een chemisch mechanisme dat de interacties van meer dan 900 chemische stoffen behandelt, waaronder 650 vluchtige organische stoffen (VOC’s), anorganische stoffen (O3, NOx, enz.) en fijnstoffen. Er wordt rekening gehouden met alle fysisch-chemische fenomenen die kunnen voorkomen in de binnenlucht, waaronder :

  • emissies van een interne bron (materialen, meubilair, bewoners en hun activiteiten)
  • de toevoer van externe verontreinigende stoffen en de afvoer van interne verontreinigende stoffen door ventilatie
  • de chemische reactiviteit van verontreinigende stoffen (mogelijk door een beschrijving van meer dan 2000 chemische reacties)
  • chemische reacties op oppervlakken
  • de depositie van verontreinigende stoffen op oppervlakken
  • etc.

Schematics INCA-Indoor

Tot op heden is INCA-Indoor© het enige model dat is gevalideerd en vergeleken met waarden gemeten in gebouwen, en dat voor een zeer groot aantal chemische stoffen. Octopus Lab biedt daarom een unieke en uitgebreide voorspellingstool voor de binnenluchtkwaliteit.

Octopus Lab wil bijdragen aan dit onderzoek door de krachten te bundelen met openbare laboratoria in ambitieuze onderzoeksprogramma’s naar luchtkwaliteit.

Als u wilt samenwerken met Octopus Lab, neem dan contact met ons op.

Références bibliographiques

C

Hoe werkt INDALO® Supervision?

Via een digitale tweeling van uw gebouw voeren we technische gegevens in, met name van het ventilatiesysteem. We verbinden deze met gegevens betreffende de luchtkwaliteit binnenshuis gemeten door sensoren, en met weer- en buitenluchtdatabases.

Met behulp van al deze gegevens creëren we een AI om het gedrag van het gebouw en de luchtkwaliteit te begrijpen. We koppelen deze AI aan onze berekeningsmotor voor binnenluchtchemie.

Op basis daarvan voorspelt INDALO® Supervision de binnenluchtkwaliteit voor de komende 24 uur vervolgens besturingsinstructies naar het ventilatiesysteem sturen.

Hierdoor worden vervuilingspieken vermeden en hoeven bewoners nooit vervuilde lucht inademen.

Laten we een voorbeeld nemen: om 18.00 uur voorspelt INDALO® Supervision een CO2-piek in een vergaderruimte. Tegelijkertijd wordt buiten ook een piek in fijnstof voorspeld omdat er veel verkeer is. INDALO® Supervision zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid lucht wordt ververst om CO2 uit uw ruimte af te voeren, maar op een gematigde manier om te voorkomen dat er te veel verontreinigende stoffen van buitenaf binnenkomen. Op deze manier blijven er altijd lage niveaus van verontreinigende stoffen in de lucht die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de bewoners.