Meteen naar de inhoud

Lokale of regionale overheid

Bewustmaking en communicatie met uw burgers

Bewaak uw binnenluchtkwaliteit: een kant-en-klare oplossing

Wij rusten u uit met sensoren (CO2 + andere vervuilende stoffen) en een duidelijke weergave van de binnenluchtkwaliteit, beschikbaar op smartphone via een QR-code, tablet, TV-scherm of PC.

Betrek leerkrachten, personeel en kinderen bij het monitoren van de binnenluchtkwaliteit

Dagelijkse ventilatieadviezen zijn beschikbaar via smartphone. Op basis van onze voorspellende berekeningen adviseren wij u wat het beste tijdstip is om het raam te openen (wanneer de vervuiling buiten het laagst is) en de optimale duur. Hiermee wordt de binnenlucht vernieuwd en vermijdt u langdurige en beperkende openingen tijdens het stookseizoen.

Combineer binnenluchtkwaliteit en energiebesparing in uw scholen en colleges

INDALO Supervision kan worden ingezet op al uw scholen, colleges, muziekacademies, in zwembaden, enz. om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen en tegelijkertijd uw energieverbruik te verminderen.

* U BEPERKT DE GEZONDHEIDSRISICO’S VOOR UW BURGERS
Verbetering van de binnenluchtkwaliteit & COVID-19 preventie

* U VOLDOET AAN DE REGELGEVING
De voorgeschreven grenswaardes worden niet overschreden 

* U VERLAAGT UW ENERGIEREKENING
Optimalisatie van het ventilatiesysteem
Geen overkwaliteit, geen overventilatie

*UW BEPERKT UW UITGAVEN AAN SENSOREN
minder sensoren nodig dankzij modelisatie van de binnenluchtkwaliteit

Stel uw doelstellingen inzake binnenluchtkwaliteit veilig vanaf de ontwerpfase

Dankzij onze exclusieve simulatietools zijn wij al voor de bouw of renovatie van uw gebouwen in staat de binnenluchtkwaliteit te beoordelen. Octopus Lab komt tussen als projectmanager of ontwerpbureau en helpt bij de keuze van materialen en ventilatiesystemen, om hiermee de binnenluchtkwaliteit te garanderen voor toekomstige gebruikers.

Eindelijk geen vervelende verrassingen meer: de voorgeschreven drempelwaarden voor verontreinigende stoffen worden niet meer overschreden en iedereen zal kunnen genieten van een schone lucht

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de oplossingen van INDALO? Zoekt u een team van deskundigen op het gebied van binnenluchtkwaliteit? Neem contact met ons op voor een diagnose van uw gebouwen via ons formulier of per telefoon.

Per Mail :